Inloggningsområde

 

Vi ställer alltid upp!

Har du frågor om våra produkter och tjänster?

Ring oss på:

08-444 16 70

Eller mejla oss på: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.se

 

 

 
 

IT-leasing som möjlighet till mer flexibilitet

Inför dagens oerhörda konkurrens- och innovationspress satsar numera fler företag på leasingmodeller när de skaffar ny IT-utrustning. IT-leasing blir mer och mer tilltalande när det gäller allt från telekommunikationsanläggningar och servrar till bärbara datorer. Men vilka fördelar innebär IT-leasing?

För IT-utrustning som man köper brukar man räkna med en livslängd på omkring fem år. Om man i stället leasar den, har man alltid tillgång till den senaste tekniken. Då kan företaget införa ny teknik tidigare och snabbare, och på så sätt anpassa sig till marknadens föränderliga villkor. Därigenom får man en högre teknologisk och, framför allt, finansiell flexibilitet.
Ytterligare en fördel med leasing är att man undviker att binda värdefullt kapital. Det är en fördel framförallt för företag som måste ha en viss likviditet. Man behöver inte känna sig tvungen att använda en viss teknisk utrustning längre än man egentligen behöver därför att man vill utnyttja avskrivningstiden.

Samtidigt är det också så att leasing fungerar som kontantköp, dvs. den som betalar kontant kan förhandla sig till förmånligare rabatter och avdrag. Detta är ett av de viktigaste skälen till att även leasingtagare som inte är momspliktiga, med lägre skattefördelar vid leasing, ändå ofta använder det alternativet. Vid leasing uppträder ju leasingtagaren som kontantkund gentemot leverantören.